Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:
1. 3,5 τόνους.
2. 4,5 τόνους.
3. 5 τόνους.

Ερώτηση 2 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.

Ερώτηση 3 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:
1. Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
2. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.

Ερώτηση 4 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:
1. Μόνο από τα ΦΔΧ.
2. Μόνο από τα ΦΙΧ.
3. Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ερώτηση 5 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Συρμός είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
2. Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
3. Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.

Ερώτηση 6 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
2. Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3. Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.

Ερώτηση 7 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 7

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 8 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 9 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

Ερώτηση 10 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 11 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 12 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

Ερώτηση 13 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 14 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 15 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 16 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 17 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 18 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 19 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 20 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 21 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 22 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

Ερώτηση 23 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και των τροχών.

Ερώτηση 24 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
1. Υδροπνευματικό σασμάν.
2. Αυτόματο σασμάν.
3. Μηχανικό σασμάν.

Ερώτηση 25 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 26 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 27 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 28 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 29 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Τον κινητήρα με το διαφορικό.

Ερώτηση 30 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 30

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τον αναστολέα διαφορικού.
2. Το ΑBS.
3. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

Ερώτηση 31 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

Ερώτηση 32 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 33 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
1. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

Ερώτηση 34 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 34

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 35 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 35

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 36 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 37 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 38 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 38

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 39 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 40 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 40

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 41 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 42 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 42

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
1. Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
2. Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
3. Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 43 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 44 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 44

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 45 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 45

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 46 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 47 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 47

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην κόκκινη περιοχή.

Ερώτηση 48 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 49 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 49

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

Ερώτηση 50 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 51 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 51

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 52 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 53 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 53

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.

Ερώτηση 55 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2. Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3. Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

Ερώτηση 56 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 56

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 57 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 57

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 58 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 59 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 59

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.

Ερώτηση 60 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 61 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 61

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 62 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 62

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 63 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Σε καιρό βροχής.

Ερώτηση 64 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 64

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή υγρού φρένων.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερώτηση 65 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

Ερώτηση 66 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 67 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 68 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 68

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 69 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 70 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 70

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 71 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 71

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 72 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 72

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 73 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 73

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 74 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 75 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 75

Το σύστημα ΑLB είναι:
1. Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2. Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3. Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 76 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 76

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 77 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 78 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 79 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 79

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 80 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 80

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 81 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 82 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 83 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.

Ερώτηση 84 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 84

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 85 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 85

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 86 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 87 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 87

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

Ερώτηση 88 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Αύξησης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Πτώσης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 89 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 89

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

Ερώτηση 90 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Ερώτηση 91 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Προστατεύει το περιβάλλον.

Ερώτηση 92 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 92

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,.
3. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

Ερώτηση 93 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 93

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Επιτάχυνση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Ακινητοποίηση.

Ερώτηση 94 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.

Ερώτηση 95 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 95

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κλιματισμός λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κινητήρας λειτουργεί.

Ερώτηση 96 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 96

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.

Ερώτηση 97 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 97

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στο κέντρο βάρους.

Ερώτηση 98 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 98

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 99 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 99

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 100 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 100

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
1. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2. Η ισχύς και η απόδοση.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 101 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 101

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Αιολική ενέργεια.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. Θερμότητα.

Ερώτηση 102 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 102

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 103 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 103

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Των κιλών του.
2. Της ύλης του.
3. Του όγκου του.

Ερώτηση 104 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Δύναμη βαρύτητας.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Ελκτική δύναμη.

Ερώτηση 105 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 106 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 106

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

Ερώτηση 107 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 107

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 108 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 108

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 109 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 109

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 110 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 110

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 111 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 112 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 113 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 114 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 114

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Μειώνεται.
2. Δεν αλλάζει.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 115 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 115

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

Ερώτηση 116 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 117 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 117

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 118 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 118

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Απόβαρο.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Μεικτό βάρος.

Ερώτηση 119 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 26.000 κιλα.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλά.

Ερώτηση 120 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 26.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλα.

Ερώτηση 121 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 122 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 123 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 123

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

Ερώτηση 124 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 124

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 125 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 125

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της καταπόνησης των τροχών.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 126 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

Ερώτηση 127 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 128 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Μεγαλύτερη.
2. Μικρότερη.
3. Ίδια.

Ερώτηση 129 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 129

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Μειώνεται.
2. Αυξάνεται.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 130 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 130

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 131 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 131

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τις καιρικές συνθήκες.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τον όγκο του οχήματος.

Ερώτηση 132 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 133 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 133

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 134 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 134

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 135 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 135

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιβράδυνση.
2. Στροφή.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 136 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 137 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 137

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 138 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 138

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μικρότερο.
2. Ίσο.
3. Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 139 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 139

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα ελαστικά.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα φρένα.

Ερώτηση 140 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 141 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 141

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 142 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το δάπεδο του λεωφορείου.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 143 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
1. Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
2. Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 144 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 144

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 145 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 145

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 146 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 146

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
1. Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Και από την ορμή και από την αδράνεια.

Ερώτηση 147 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 147

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 148 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 148

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εξωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 149 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Μέσα σε σήραγγες.

Ερώτηση 150 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 150

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Ευμενώς.
2. Δυσμενώς.
3. Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 151 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 151

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Αύξηση της ταχύτητας.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 152 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 152

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

Ερώτηση 153 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 153

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στην ανατροπή.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στους χειρισμούς του οδηγού.

Ερώτηση 154 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 154

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 155 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 155

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 156 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 157 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 157

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 158 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 158

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 159 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 159

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της κλιματικής αλλαγής.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

Ερώτηση 160 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 161 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το εξάμηνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το χρόνο.

Ερώτηση 162 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 162

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 163 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 164 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Μειώνεται.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 165 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 165

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 166 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 166

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να επιταχύνει ομαλά.

Ερώτηση 167 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 167

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

Ερώτηση 168 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 168

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Ηχορύπανση.

Ερώτηση 169 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

Ερώτηση 170 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.

Ερώτηση 171 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 171

Το μεταφερόμενο φορτίο:
1. Απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα.
2. Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος.
3. Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση 172 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:
1. Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.
2. Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3. Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.

Ερώτηση 173 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:
1. Οι αστυνομικές αρχές.
2. Ο οδηγός του οχήματος.
3. Και οι δυο.

Ερώτηση 174 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 174

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:
1. Του οδηγού.
2. Των αστυνομικών αρχών.
3. Του υπεύθυνου της φόρτωσης.

Ερώτηση 175 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
1. Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
2. Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.

Ερώτηση 176 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:
1. Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2. Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3. Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Ερώτηση 177 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 177

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:
1. Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2. Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3. Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

Ερώτηση 178 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 178

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 179 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:
1. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.

Ερώτηση 180 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 180

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 181 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 181

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
1. Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
2. Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3. Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.

Ερώτηση 182 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Το δίχτυ:
1. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

Ερώτηση 183 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 183

Κατά τη μεταφορά παλετών:
1. Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.
2. Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
3. Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.

Ερώτηση 184 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 184

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:
1. Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.
2. Από την ταχύτητα του οχήματος.
3. Από τα σημεία αγκυρωσης.

Ερώτηση 185 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 185

Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
1. Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
2. Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
3. Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.

Ερώτηση 186 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 186

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:
1. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 187 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 187

Το πλάτος της μετώπης:
1. Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
2. Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
3. Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

Ερώτηση 188 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 188

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Μειώνεται η αντοχή τους.

Ερώτηση 189 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 189

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

Ερώτηση 190 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 190

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:
1. Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.
2. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
3. Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.

Ερώτηση 191 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:
1. Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
2. Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
3. Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.

Ερώτηση 192 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Όταν το όχημα είναι άδειο:
1. Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
2. Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3. Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

Ερώτηση 193 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 193

Οι κουρτίνες:
1. Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
2. Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
3. Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

Ερώτηση 194 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 194

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.

Ερώτηση 195 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 195

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Κέντρο.
2. Δεξιά.
3. Αριστερά.

Ερώτηση 196 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:
oo196
1. Μπροστά από τον πίσω άξονα.
2. Τέρμα μπροστά.
3. Τέρμα πίσω.