Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).

Ερώτηση 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
1. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.

Ερώτηση 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
2. Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

Ερώτηση 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:
1. Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
2. Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
3. Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.

Ερώτηση 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 5.500 τονοχιλιόμετρα.
2. 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3. 1.100 τονοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.

Ερώτηση 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:
1. 70 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 25 ώρες.