Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-031
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.
2. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 2

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
1. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
2. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
3. Όλα τα οχήματα.

Ερώτηση 3

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την κατάσταση του οδοστρώματος, όταν αρχίζει να βρέχει και ιδιαιτέρως μετά από μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας:
1. Το στρώμα γλίτσας δεν επηρεάζει την πρόσφυση των ελαστικών.
2. Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής είναι επικίνδυνο.
3. Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής δεν είναι επικίνδυνο.

Ερώτηση 4

Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:
1. Ναι, κάθε 2 ώρες και για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον σε κάθε στάση.
2. Ναι, κάθε 8 ώρες περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο.
3. Όχι, για να φθάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.

Ερώτηση 5

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 6

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:
1. Στα απότομα φρεναρίσματα.
2. Στις ανωφέρειες.
3. Στις κατωφέρειες.

Ερώτηση 7

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
1. Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
2. Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
3. Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.

Ερώτηση 8

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:
1. Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.
2. Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
3. Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.

Ερώτηση 10

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.