Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:
1. Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
2. Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
3. Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.

Ερώτηση 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
1. Τακτική.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
1. Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
2. Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3. Αυτόνομο μεταφορικό έργο.

Ερώτηση 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
1. Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
2. Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
3. Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες

Ερώτηση 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Έκτακτων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Αυτόνομων μετακινήσεων.

Ερώτηση 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
1. Το τρόλεϊ.
2. Το ΙΧΕ.
3. Ο σιδηρόδρομος.

Ερώτηση 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:
1. Το πλοίο.
2. Το μετρό.
3. Ο σιδηρόδρομος.

Ερώτηση 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.

Ερώτηση 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ερώτηση 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Έκτακτη γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Ειδική τακτική γραμμή.

Ερώτηση 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
1. Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
2. Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
1. Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
2. Του κράτους-μέλους προέλευσης.
3. Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.

Ερώτηση 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
2. 15 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;
1. Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
2. Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.

Ερώτηση 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
1. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
2. Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
3. Τον οδηγό και το συνοδηγό.

Ερώτηση 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
2. Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
3. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.

Ερώτηση 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
2. Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
3. Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.