Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 2

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
1. Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
2. Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3. Μόνο σε αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

Ερώτηση 4

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 5

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 6

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 7

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

Ερώτηση 8

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

Ερώτηση 9

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 10

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 11

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

Ερώτηση 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 13

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
3. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

Ερώτηση 14

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 15

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.

Ερώτηση 16

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 17

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:
1. Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
2. Του εφεδρικού τροχού.
3. Του οδηγού.

Ερώτηση 18

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 19

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιτάχυνση.
2. Στροφή.
3. Επιβράδυνση.

Ερώτηση 20

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά.

Ερώτηση 21

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 22

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
1. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 23

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
1. Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3. Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).

Ερώτηση 24

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
1. Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
2. Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
3. Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.

Ερώτηση 25

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.

Ερώτηση 26

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3. Άλλη εργασία.

Ερώτηση 27

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 12 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 28

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 29

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

Ερώτηση 30

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 31

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

Ερώτηση 32

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.

Ερώτηση 33

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
1. 24 θέσεων επιβατών.
2. 16 θέσεων επιβατών.
3. 8 θέσεων επιβατών.

Ερώτηση 34

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
1. Τα τουριστικά λεωφορεία.
2. Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3. Τα αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 35

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. «Έξυπνη κάρτα».

Ερώτηση 36

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

Ερώτηση 37

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες»
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 38

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 39

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε αλλαγή οδηγού.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

Ερώτηση 40

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Απαγορεύεται.

Ερώτηση 41

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
1. Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
2. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3. Ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Ερώτηση 43

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.

Ερώτηση 44

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.

Ερώτηση 45

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
2. Το όνομα πατρός.
3. Η ιθαγένεια.

Ερώτηση 46

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η αύξηση της αποδοτικότητας.
2. Η ασφάλεια.
3. Η άνεση.

Ερώτηση 47

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 48

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 49

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.

Ερώτηση 51

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Διοξειδίου του άνθρακα.
2. Ξηράς κόνης.
3. Νερού.

Ερώτηση 53

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Υποχρεωτική.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Ανώφελη.

Ερώτηση 54

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τον τραυματιοφορέα.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Ερώτηση 55

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
1. Τακτική.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 56

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 57

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
1. Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
2. Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
3. Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες

Ερώτηση 58

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Έκτακτων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Αυτόνομων μετακινήσεων.

Ερώτηση 59

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 60

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.