Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:
1. Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.
2. Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
3. Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

Ερώτηση 2

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
1. Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
2. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
3. Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.

Ερώτηση 3

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
1. Και οι δύο το ίδιο.
2. Ο δεξιός.
3. Ο αριστερός.

Ερώτηση 4

Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Ερώτηση 5

Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
1. Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
2. Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
3. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

Ερώτηση 6

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
1. Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
2. Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
3. Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.

Ερώτηση 7

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.
2. Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
3. Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.

Ερώτηση 8

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Για 15 ώρες.
2. Για 10 ώρες.
3. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Ερώτηση 9

Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:
1. Κάθε δύο χρόνια.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε 6 μήνες.

Ερώτηση 10

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 12,5 m.
2. 13,5 m.
3. 11,5 m.